Asociación

Existe unha asociación para representar ao proxecto en aspectos legais e xestionar os seus recursos. Podes ler os estatutos aquí.

Unirse

Non necesitas estar na asociación para formar parte do proxecto. Pero canta máis xente do proxecto estea na asociación, mellor reflectirá a asociación o sentir do proxecto.

Se cumpres os requisitos dos estatutos (capítulo 2, artigo 6), que probablemente cumpras se es parte do proxecto, podes unirte á asociación.

A asociación ten unha cota anual de 5€ por persoa socia.

Para solicitar unirte, envía unha mensaxe a directiva en trasno.gal cos seguintes datos:

  • Nome e apelidos
  • NIF, NIE ou pasaporte
  • Domicilio (enderezo completo)

Contacto

Escribe unha mensaxe de correo electrónico a directiva en trasno.gal.

Directiva actual

  • Presidente: Jesús Amieiro
  • Vicepresidente: Rafael Gaioso
  • Secretario: Adrián Chaves
  • Tesoureiro: Daniel Muñiz