Compartir código entre Libo e AOO ou en xeral entre proxectos de código aberto

A división do código OpenOffice.org en dous proxectos independentes a partir da desaparición Sun e a orfandade sobrevida pola comunidade derivou hoxe en día nunha certa tensión entre membros, equipos e tamén persoas. Como exemplo, a partir dun ínfimo fallo que debería xestionarse de modo absolutamente automático, a comunidade brasileira desvela como de amargas poden ser estas diferenzas. O fío en si mesmo é un resumo e exemplificación de como tratar os problemas de licenzas desde o punto de vista dos (…)