Concesión dos Premios aos mellores PFC de desenvolvemento en aplicativos libres para a localización (l10n)

Coincidindo coa celebración da Trasnada 11.1 en Vigo, vimos de publicar as conclusións do Xurado dos Premios aos mellores PFC de desenvolvemento en aplicativos libres para a localización (l10n).

Transcribimos as partes fundamentais da acta do Xurado:

Composición do Xurado

  • D. Oscar Diaz Fouces é profesor titular do Departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo. Dirixe o Grupo de Estudos das Tecnoloxías Libres da Tradución.

  • D. Iván Area Carracedo é profesor titular do Departamento de Matemática Aplicada II. Foi vicerreitor de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo. Foi coordinador do Proxecto Ronsel.

  • D. Felipe Gil Castiñeira é profesor titular do Departamento de Enxeñaría Telemática na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación. Ata o ano 2010 foi coordinador do equipo de tradución ao Galego de Ubuntu

  • D. Roberto Vieito Raña, designado pola Oficina de Coordinación FLOSS en delegación da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación da Xunta de Galicia

Actúa como Secretario, sen voz nin voto, do mesmo

  • D. Miguel Anxo Bouzada, na súa calidade de Vicepresidente da «Asociación Cultural para a Galeguización de Software Libre Proxecto Trasno»

Declaración dos gañadores dos Premios

Por unanimidade do Xurado, declarase gañador do primeiro «Premio ao mellor PFC de desenvolvemento en aplicativos libres para a localización (l10n)» dotado cunha contía de 600,00€, ao único proxecto presentado, correspondente a:

Título do proxecto:

«Desenvolvemento de aplicativo para a discusión colaborativa de terminoloxía utilizando tecnoloxías Web 2.0 e a infraestrutura de desenvolvemento web Django»

Nome e apelidos do autor:

Leandro Regueiro Iglesias

Datos do director do proxecto:

David Cabrero Souto

Por non teren sido presentados máis proxectos declarase deserto o segundo premio dotado cunha contía de 400.00€.

Asinado, en Vigo a 10 de novembro de 2011

Miguel Anxo Bouzada

Secretario do Xurado

Nota: a dotación económica deste premio está patrocinada pola Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, ao abeiro do Convenio de colaboración entre esta Secretaría e as Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre.