Contacto e organización

Para nos mantermos en contacto e organizar o traballo empregamos mecanismos diferentes:

Sitio web

Este sitio web, no que se ofrece información xeral sobre o proxecto e os distintos grupos de traballo que conflúen nel.

Correo electrónico

Lista de correo

É desde hai tempo o punto central de coordinación e de intercambio de información e opinións entre as persoas que colaboran nos diferentes grupos.

Mensaxaría instantánea

En Telegram utilizamos:

  • Canle de Trasno – Para anuncios relacionados co software libre e a tradución ao galego.
  • Grupo Proxecto Trasno – Para consultas puntuais e avisos urxentes.

Wiki

  • Na wiki imos recompilando o que imos aprendendo. Hai recursos técnicos como instrucións de procedementos informáticos, iniciativas e propostas, listaxes diversas (de «falsos amigos», por exemplo), actividades realizadas, etc.

Foro de discusión

  • En 2021 lanzamos un foro de discusión, aínda en probas, co que pretendemos facilitar as discusións e ofrecer un lugar específico de cada proxecto de tradución para recibir comentarios, coordinar esforzos e informarse para colaborar

Redes sociais